Thi công vách ngăn vệ sinh tại nhà máy cơ khí FOMECO